Maybelline New York 

Advertising
 

Stylist : Platt Ho